SOP - Standardy Opieki Psychiatrycznej


Ankieta, którą ma Pani/Pan właśnie przed sobą narodziła się z inicjatywy osoby po kryzysie psychicznym. Od lat choruję na schizofrenię i od lat narasta moje niezgoda na obecny stan opieki psychiatrycznej w Polsce. Bazując na swoich doświadczeniach i osobach, które podzieliły się ze mną swoimi refleksjami postanowiłam stworzyć ankietę, która będzie badać to jak wygląda obecnie system opieki psychiatrycznej oraz jak w tym systemie odnajdują się osoby po kryzysach, ich bliscy oraz profesjonaliści. Ankieta ta ma za zadanie połączenie sił i wypracowanie wspólnego głosu całego środowiska związanego z psychiatrią.

 

Twój głos jest ważny. Można powiedzieć, że na wagę złota. Dlatego serdecznzie zapraszam do szczerego wypełniania ankiety. Jej wyniki będą regularnie przedstawiane podczas forów, debat, konferencji związanych z psychiatrią. Mam też nadzieję na opublikowanie kompletnych wyników ankiety po zebraniu odpowiedniej liczby odpowiedzi. Muszę jednoczesnie zaznaczyć, że ankieta jest w pełni anonimowa. Zawiera zarówno pytania zamknięte jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, jak i pytania otwarte, które są szczególnie ważne.

 

Ankieta została skonsultowana z lekarzami z Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz badaczami Uniwersytetu Warszawskiego za co należą się im szczególne  wyrazy wdzięczności. Niniejsi zostali ponieżej podpisani.

Zapraszam do wypełnienia ankiety

Katarzyna Parzuchowska

Fundacja eFkropka

 

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt pod adresem: sop@ef.org.pl.

Szczególne podziękowania dla:

Dr Joanna Krzyżanowska-Zbucka

Instytut Psychiatriii i Neurologii

Prof. Marta Anczewska

Instytut Psychiatrii i Neurologii

Dr Jakub Zawiła-Niedźwiecki

Uniwersytet Warszawski

Dr Jakub Tercz

Fundacja Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne

Ankieta składa się z 30 pytań.